Skocz do zawartości

Doustne środki antykoncepcyjne zalecenia, przeciwwskazania etc.

antykoncepcja leki antykoncepcyjne leki hormonalne hormony żeńskie

9 odpowiedzi w tym temacie

#1 Twoje zdrowie

Twoje zdrowie

  Zaawansowany użytkownik

 • Administrators
 • 145 postów

Napisano 07 październik 2013 - 10:13

Wszystkie doustne środki antykoncepcyjne dostępne są tylko na receptę (Rx). Ich działanie polega na blokowaniu działania naturalnych żeńskich hormonów płciowych, a przez to niedopuszczenie do owulacji (uwolnienia jajeczka z jajnika). Ze względu na fakt, że żeńskie hormony biorą udział w licznych procesach w całym organizmie, wprowadzenie preparatów naśladujących ich działanie może mieć liczne działania niepożądane. Najistotniejsze z nich wymieniono w poniższych tabelach. Podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej należy bezwzględnie stosować się do wskazówek lekarza i powiadamiać go o wszelkich zmianach stanu zdrowia.

Przeciwwskazania do stosowania doustnych leków antykoncepcyjnych i zawierających hormony płciowe żeńskie (naturalne i syntetyczne).

 • Nadwrażliwość na składniki leku
 • Ciąża
 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia (dotyczy doustnych środków antykoncepcyjnych)
 • Karmienie piersią
 • Palenie papierosów, szczególnie przez kobiety powyżej 35 roku życia
Choroby układu krążenia i naczyń mózgowych:
 • zaburzenia krzepnięcia krwi:
 • zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w przeszłości lub aktualnie istniejące (w szczególności: udar mózgu, zawał serca, zakrzepica żył głębokich, zator płucny)
 • zaburzenia układu krzepnięcia krwi, w tym wrodzony niedobór antytrombiny III (AT-m), białka C lub S
 • ciężkie choroby organiczne serca
 • przebyty zawał serca
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)
 • ciężka postać nadciśnienia tętniczego; żylaki kończyn dolnych
 • schorzenia naczyń obwodowych (m.in. choroba Raynaud’a)
 • obrzęki kończyn różnego pochodzenia
Zaburzenia przemiany materii (metabolizmu):
 • zaburzenia gospodarki tłuszczowej (lipidowej - zwłaszcza znacznie podwyższony poziom triglicerydów)
 • ciężka postać cukrzycy (zwłaszcza z towarzyszącymi zmianami naczyniowymi /angiopatia cukrzycowa/)
 • podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • otyłość znacznego stopnia
Choroby kobiece:
 • przerost endometrium (w tym mięśniaki macicy)
 • mastopatia
 • rak endometrium (lub podejrzenie raka)
 • krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie
 • nieregularne krwawienia miesiączkowe
 • rozpoznanie lub podejrzenie raka sutka lub innego nowotworu zależnego od estrogenów
 • stany nadmiernego wydzielania prolaktyny; także mlekotok (wyciekanie mleka z sutków poza okresem karmienia)
Choroby wątroby
 • ciężka niewydolność wątroby
 • żółtaczki wrodzone (w tym zespół Dubin-Johnsona i Rotora)
 • zaburzenia wydzielania pęcherzyka żółciowego
 • kamica dróg żółciowych
 • inne zaburzenia opróżniania pęcherzyka żółciowego (w tym zastój żółci, czyli cho- lestaza w przeszłości, jeśli wystąpił podczas ciąży lub przyjmowania hormonów płciowych
 • samoistna (idiopatyczna) żółtaczka lub świąd podczas ostatniej ciąży lub w trakcie przyjmowania preparatów hormonalnych zawierających estrogen lub gestagen)
 • rak wątroby (lub podejrzenie raka)
 • gruczolak wątroby
Choroby układu nerwowego
 • migreny z towarzyszącymi zaburzeniami czuciowymi, ruchowymi lub dotyczącymi narządów zmysłów
 • stany depresyjne
 • stwardnienie rozsiane
 • pląsawica
 • padaczka
Inne choroby
 • opryszczka ciężarnych w przeszłości
 • otoskleroza z obserwowanym pogorsze-niem podczas poprzednich ciąż
 • porfiria
 • przewlekłe zapalenie okrężnicy
 • niedokrwistość (anemia) sierpowato- krwinkowa
 • nowotwory przysadki mózgowej (lub ich podejrzenie)
 • niewydolność nerek
 • astma oskrzelowa
 • utajona tężyczka


#2 Twoje zdrowie

Twoje zdrowie

  Zaawansowany użytkownik

 • Administrators
 • 145 postów

Napisano 07 październik 2013 - 10:18

Środki ostrożności przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu antykoncepcji hormonalnej lub leczenia żeńskimi hormonami płciowymi


Przepisanie doustnych leków antykoncepcyjnych lub żeńskich hormonów płciowych powinno być zawsze poprzedzone badaniem ginekologicznym (należy również wykluczyć ciążę), badaniem sutków oraz badaniem internistycznym z obowiązkowym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi. Badania takie należy regularnie powtarzać przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia lekarz i pacjentka powinni starannie rozważyć wszelkie korzyści oraz wszystkie zagrożenia i czynniki ryzyka w wywiadzie lekarskim (zbiór danych dotyczących przeszłości pacjenta) należy uwzględnić występowanie w rodzinie problemów związanych z: zaburzeniami krzepnięcia krwi, przebytymi (szczególnie w młodym wieku) zawałami serca, udarami mózgu lub innymi chorobami zatorowo-zakrzepowymi. W przypadku występowania wymienionych chorób w wywiadzie należy przeprowadzić testy wykluczające niebezpieczeństwo występowania zaburzeń krzepnięcia krwi.
U kobiet stosujących leki z grupy estrogenów oraz leków doustnych antykoncepcyjnych ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego jest nieco większe. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia tych chorób jest palenie papierosów. Ryzyko to wzrasta z wiekiem. Z tego względu kobiety, które chcą stosować doustną antykoncepcję hormonalną oraz u których planowane jest podjęcie leczenia hormonalnego, szczególnie powyżej 35. roku życia i palące papierosy powinny być poinformowane przez lekarza o istniejących zagrożeniach i bezwzględnie zaprzestać palenia.
U kobiet, które przebyły ostre, wirusowe zapalenie wątroby, rozpoczęcie przyjmowania doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych powinno nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od przebycia choroby, pod warunkiem pełnej normalizacji prób czynnościowych wątroby (oznaczanie poziomu aminotransferaz, czyli AST, ALT; gammaglutamylotranspeptydazy, czyli GTP, GGTP; fosfatazy zasadowej, czyli AP; bilirubiny); szczególna ostrożność w stosowaniu leków hormonalnych oraz doustnych leków antykoncepcyjnych obowiązuje także u kobiet:
 • leczonych z powodu zaburzeń gospodarki tłuszczowej (lipidowej - hiperlipidemia)
 • u których zatrzymanie płynów może stwarzać poważne zagrożę nie dla zdrowia (pacjentki z cho robami serca, nerek, napadami mi greny, astmą) - doustne preparaty antykoncepcyjne mogą zwiększać zatrzymanie płynów w ustroju
 • z rozpoznaną depresją w przeszłości;
Przyjmowanie doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków zawierających żeńskie hormony płciowe może zmieniać tolerancję na szkła kontaktowe. W takim przypadku zaleca się konsultację okulistyczną.

#3 Twoje zdrowie

Twoje zdrowie

  Zaawansowany użytkownik

 • Administrators
 • 145 postów

Napisano 07 październik 2013 - 10:29

Interakcje doustnych leków antykoncepcyjnych i leków zawierających żeńskie hormony płciowe z innymi lekami


Leki i inne substancje uczestniczące w interakcji:
 • Grupa barbituranów (m.in. phenobarbital znany jako „Luminal”); karbamazepina (carbamazepine); okskarbazepina (oxcarbazepine); fenytoina (phenytoine); prymidon (primidone); topiramate; felbamate; ryfampicyna (rifampicine); gryzeofulwina (griseofulvine); troglitazone. Powyższe leki przyspieszają przemianę (metabolizm) leków antykoncepcyjnych doustnych i hormonów żeńskich - skrócenie czasu działania; możliwe obniżenie skuteczności, w tym skuteczności antykoncepcji.
 • ALKOHOL; ampicylina (ampicilline), chloramfenikol, neomycyna, nitrofu- rantoina (nitrofurantoin); penicylina V (phenoxymethylpenicillin), sulfonamidy (cotrimoxazole, sulfacarbamide), tetracykliny (doxycycline, tetracycline); antybiotyki z grupy makrolidow (dirithromycin, erythromycin clarithromycin); modafinil. Powyższe leki przyspieszają przemianę (metabolizm) leków antykoncepcyjnych doustnych i hormonów żeńskich - skrócenie czasu działania; możliwe obniżenie skuteczności, w tym skuteczności antykoncepcji.
 • Wyciąg z dziurawca (hypericum extract) - osłabia działanie leków antykoncepcyjnych (progestagenu) - możliwość wystąpienia krwawień z narządu rodnego.
 • metoprolol; imipramina. (imipramine); deksametazon (dexamethasone); hydrokortyzon (hydrocortisone - postać doustna i iniekcje); prednizolon (prednisolone - postać doustna); kofeina (caffeine), teofilina (theophylline); fenytoina (phenytoine); niektóre leki z grupy benzodiazepin (m.in. chlordia- zepoksyd - chlordiazepoxide, diazepam; prawdopodobnie także: clorazepete, clonazepam, estazolam, flurazepam); cyklosporyna (ciclosporine); selegilina (selegiline). Leki antykoncepcyjne doustne i zawierające żeńskie hormony płciowe nasilają i wydłużają działanie powyższych leków - może być konieczne obniżenie dawkowania tych leków. Możliwe także nasilenie działań niepożądanych leków.
 • Niektóre leki z grupy benzodiazepin (lorazepam, oxazepam, temazepam), para- cetamol; kwas acetylosalicylowy (acetylsalicylic acid, znany jako „aspiryna”); złożone leki przeciwbólowe zawierające te składniki; morfina (morphine) - osłabiają i skracają czas działania leków antykoncepcyjnych, możliwe zwiększenie dawki.
 • Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, maprotylina (maprotiline) - może dojść do zwiększenia toksyczności leków antykoncepcyjnych.
 • Bromokryptyna (bromocriptme) - może wystąpić brak miesiączki lub mlekotok
 • Kwas epsilonaminokapronowy (aminocaproic acid) - Nasilenie działania leku - zwiększenie tendencji do powstawania zakrzepów
 • Doustne leki przeciwcukrzycowe; insuliny - Możliwe obniżenie skuteczności leków - pogorszenie przebiegu cukrzycy
 • Hormony tarczycy (lewotyroksyna - levothyroxine) - - Możliwe obniżenie skuteczności tych leków
 • Leki obniżające ciśnienie tętnicze - Możliwe obniżenie skuteczności tych leków - wzrost ciśnienia tętniczego
 • Kwas askorbowy (ascorbic acid; witamina C - wysokie dawki); sok grejpfrutowy - możliwe nasilenie działania leków antykoncepcyjnych doustnych i leków hormonalnych - także nasilenie objawów niepożądanych
 • Atorwastatyna (atorvastatine) - możliwe nasilenie działania leków antykoncepcyjnych doustnych i leków hormonalnych
 • Preparaty wapnia (calcium); także leki złożone zawierające wapń - Nasilenie wchłaniania soli wapnia z przewodu pokarmowego
 • Oleje roślinne (mineralne) - Zmniejszenie wchłaniania leków antykoncepcyjnych doustnych i leków hormonalnych z przewodu pokarmowego przy jednoczesnym
 • zażywaniu
 • Cymetydyna (cimetidme) - Możliwe nasilenie działań niepożądanych, zwłaszcza wystąpienie ginekomastii (wyraźne powiększenie sutków u mężczyzn).
 • Leki mogące uszkadzać wątrobę (hepatototoksyczne - m.in. izoniazyd - isoniazid, metotreksat - methotrexate) - Nasilenie efektu uszkadzającego wątrobę
 • Tamoksyfen (tamoxifen); raloksyfen (raloxifen) - Wzajemne znoszenie (antagonizm) działania - nie stosować łącznie.


#4 Twoje zdrowie

Twoje zdrowie

  Zaawansowany użytkownik

 • Administrators
 • 145 postów

Napisano 07 październik 2013 - 10:31

Stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych oraz preparatów zawierających żeńskie hormony płciowe należy natychmiast przerwać w następujących sytuacjach

 • Stwierdzenie lub podejrzenie ciąży.
 • Gdy wystąpią następujące choroby lub objawy chorób:
 • choroba zatorowo - zakrzepowa lub zakrzepowe zapalenie żył
 • zaburzenia mózgowo - naczyniowe, w tym zakrzepica siatkówki
 • ostre zaburzenia widzenia lub słuchu
 • nawracające, silne bóle głowy
 • nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • zawał serca lub podejrzenie zawału
 • ostre bóle brzucha (zwłaszcza o nieznanej przyczynie)
 • żółtaczka
 • zapalenie lub powiększenie wątroby
 • nasilony świąd całego ciała
 • napady drgawek lub nasilenie napadów padaczkowych u chorych na padaczkę
 • wystąpienie ostrej depresji
 • gdy są planowane zabiegi operacyjne (z 6-tygodniowym wyprzedzeniem); także w okresie unieruchomienia pooperacyjnego (m.in. złamania)
 • wystąpienie trudności w poruszaniu się (szczególnie niedowłady)
 • wystąpienie po raz pierwszy lub nawrót porfirii
 • wystąpienie zaburzeń czynności nerek, lub pogorszenie istniejącej niewydolności nerek#5 Twoje zdrowie

Twoje zdrowie

  Zaawansowany użytkownik

 • Administrators
 • 145 postów

Napisano 07 październik 2013 - 10:33

Wpływ antykoncepcyjnych leków doustnych oraz leków zawierających żeńskie hormony płciowe na wyniki badań laboratoryjnych

 • zwiększenie poziomu protrombiny i czynników krzepnięcia: VII, VIII, X, XI i obniżenie poziomu antytrombiny III
 • zwiększenie poziomu białka wiążącego hormony tarczycy powodujące zwiększenie stężenia całkowitego hormonów tarczycy
 • podwyższenie poziomu białek wiążących hormony płciowe
 • zmiana proporcji poszczególnych frakcji cholesterolu bez zmienionego stężenia cholesterolu całkowitego lub z jego nieznacznym obniżeniem
 • może dojść do zmniejszenia tolerancji glukozy
 • pod wpływem DŚAK może dojść do obniżenia stężenia kwasu foliowego (folie acid) we krwi. Może to mieć znaczenie kliniczne, jeśli kobieta zajdzie w ciążę po zaprzestaniu stosowania doustnej antykoncepcji - w takich przypadkach wskazane jest, po zasięgnięciu opinii lekarza, zapobiegawcze stosowanie kwasu foliowego (folie acid - dawkowanie, uwagi) podczas ciąży i okresu karmienia#6 _maria_*

_maria_*
 • Goście

Napisano 23 październik 2013 - 09:01

wow ale dobre informacje tu zamiesciliscie, nigdzie takich nie widzilam, a lekarz nigdy nie ma czasu i chyba tez ochoty zeby o tym poinformowac... dziekuje bardzo:)#7 Saritka

Saritka

  Newbie

 • Użytkownicy
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 04 wrzesień 2014 - 09:47

Na wielu ulotkach leków mozna wiekszosc znalezc, ale dobrze ze zostały tu zebrane :)#8 panihalinka

panihalinka

  Newbie

 • Użytkownicy
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 09 styczeń 2015 - 06:14

Trochę w sumie z innej beczki, ale nie wiem gdzie o to mogę zapytać ? 

Znacie jakieś strony na których można się wymieniać np. lekarstwo za lekarstwo itd ? Czasami zostanie jakiś antybiotyk itd i można wtedy by było z kimś się zamieniać za coś innego itd. Znajomy ostatnio mówił mi o jakiejś stronie swapster.pl czy jakoś tak, ale jeszcze się nie logowałam tam. Ktoś zna temat ? Albo może macie jakieś inne strony które oferują zamiany rzeczy za rzeczy czy usługi za usługę bez konieczności posiadania gotówki ? Pozdrawiam #9 Twoje zdrowie

Twoje zdrowie

  Zaawansowany użytkownik

 • Administrators
 • 145 postów

Napisano 10 styczeń 2015 - 12:46

Handlem lekami mogą zajmować się tylko podmioty do tego uprawnione, reguluje to Prawo Farmaceutyczne.#10 martyna

martyna

  Użytkownik

 • Użytkownicy
 • PipPip
 • 15 postów
 • LocationPelplin

Napisano 29 sierpień 2015 - 03:56

Fajnie, przydatny post :) Chcę zacząć brać pierwsze tabletki antykoncepcyjne i widzę, że nie mam żadnych przeciwwskazań :)

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych